En forening og et netværk der fremmer turismen på Midt- og Sydfyn

sommerfugl

Turistforeningen for Midt- og Sydfyn er en fortsættelse af Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. Vi skiftede navn i 2012 og fik ved samme lejlighed præciseret følgende formål:

For det første at styrke og udvikle turismen i området.

For det andet at fremme netværk, samarbejde og udvikling mellem turismeaktører i området

Og for det tredje at fremme turismeudviklingen i samarbejde med Udvikling Fyn, andre turistforeninger, lokale foreninger samt organisationer og offentlige myndigheder.

Kalender

17. juni 2015 kl. 15.30
Bestyrelsesmøde

26. august 2015 kl. 16.00-18.00
Bestyrelsesmøde